Het ontstaan van DTC

In de zomer van 1992 kwamen er steeds meer motoren op de Daarlese wegen.
Deze motorduivels (motorminnaars) ontmoeten elkaar veelal bij Dorpshuis ’n Kadiek en spraken hier af om met elkaar te gaan rijden. Het duurde dan ook niet lang of er werd aan georganiseerde tochten deelgenomen. Hier kwam telkens weer de vraag welke naam we in moesten vullen bij motorclub?

L Jansen, H Burger, D Poorterman, H Poorterman & J Hakkers namen het initiatief tot het oprichten van een motorclub in Daarle.
Spoedig werd er door hen een bijeenkomst geregeld en alle plaatselijke motor bezitters werden uitgenodigd. Een opkomst van zo’n 25 man. Na goed overleg en veel bier werd een oprichtingsvergadering besloten. In April 1993 zijn we als D.T.C. (Daarlese Toer Club) van start gegaan. Er werd een bestuur gekozen dat bestond uit: Voorzitter: Henri Poorterman, Secretaris: Herman Burger, Penningmeester: Drikus Poorterman, Bestuursleden: Leo Jansen en Jan Hakkers.

Ons eerste officiële evenement was gelijk de volgende dag, want er trouwden twee clubleden. Dus er moest escorte gereden worden voor Han & Marjan.