De geschiedenis van de club

In de zomer van 1992 kwamen er steeds meer motoren op de Daarlese wegen. Deze motorduivels (motorminnaars) ontmoeten elkaar veelal bij dorpshuis ’n Kadiek en spraken hier af om met elkaar te gaan rijden. Het duurde dan ook niet lang of er werd aan georganiseerde tochten deelgenomen. Hier kwam telkens weer de vraag welke naam we in moesten vullen bij motorclub?

L. Jansen, H. Burger, D. Poorterman, H. Poorterman & J. Hakkers namen het initiatief tot het oprichten van een motorclub in Daarle.

Spoedig werd er door hen een bijeenkomst geregeld en alle plaatselijke motorbezitters werden uitgenodigd. Een opkomst van zo’n 25  man. Na goed overleg en veel bier werd een oprichtingsvergadering besloten. In April 1993 zijn we als D.T.C. (Daarlese Toer Club) van start gegaan. Er werd een bestuur gekozen dat bestond uit: Voorzitter: Henri Poorterman, Secretaris: Herman Burger, Penningmeester: Drikus Poorterman, Bestuursleden: Leo Jansen en Jan Hakkers.

Ons eerste officiële evenement  was gelijk de volgende dag, want er trouwden twee clubleden. Dus er moest escorte gereden worden voor Han & Marjan.

    

Hierdoor wist gelijk de hele plaatselijke bevolking van ons bestaan af. Kort na de oprichting hadden we 21 rijdende leden. De eerste activiteiten in 1993 waren: het deelnemen aan toertochten, pinksterweekend op Terschelling,

 

dobbelrit, clubavonden, het bezoeken van treffens, TT Assen, escortes en de jaarvergadering met uitreiking van de Blunder- bekker. 

Het verlies van ons clublid Gerard Kleinjan door een tragisch motorongeval was in de zomer van 1993 al gelijk een zwarte bladzij in ons club bestaan. In 2000 hebben we plotseling afscheid moeten nemen van ons clublid Robert Toerse door een tragisch motorongeval. Een groot gemis. Er ontbreken twee stukjes in onze “DTC puzzel”.

 In 1994 ging een groepje DTC-ers op de motor naar Annecy in Frankrijk. Ze hadden toen een zelfgemaakt T Shirt aan met de tekst :

“Zoep’n en scheur’n, dat is wat mut gebeur’n”.

Dit werd in 1993 ook de tekst achter op ons club shirt  met een tekening ontworpen door Karin Poorterman en op de voorkant  kwam het (huidige) DTC logo ontworpen door Agnes Kappert. 

In 1993, ’94 en ’95 hebben we op grond van de fam. Koppelman met onze eigen club “proef gedraaid” met  het  DTC veldtreffen. Zo’n treffen is een hele organisatie maar Leo Jansen had al de nodige ervaring opgedaan bij onze vrienden in Den Ham: IMC Wisent. Het werd een groot succes, waardoor we in 1996 ons eerste officiële DTC veldtreffen hielden waarbij we andere clubs uitnodigden.

Er werd een treffen commissie opgericht met daarin: Eric Kappert, Han Bosch en vanuit het bestuur Henri Poorterman. Op 4 juli 1996 werd DTC officieel door vaststelling van de statuten bij de notaris te Den Ham.

In 1995 mee gedaan aan de 5 mei optocht te Daarle met een door de club zelf gebouwde trike.

Kort voor het ontstaan van de Daarlese Toer Club (DTC) zag één van de huidige nationale toppers het levenslicht. DTC kreeg de vraag of zij als motorclub een grasbaanrace wedstrijd wilden organiseren. Ook hier werd een commissie voor in het leven geroepen met daarin: Gerrit Dubbink, Andre Immink, Leo Jansen, Gijs Schoten, Eric Miscotte, Ronald Prins, Gea Kikkert, Marjan Bosch en Herman Boerkamp.

Zij stuurden de rest van de leden aan en gingen voortvarend aan de slag. Er werden contacten gelegd met de K.N.M.V en grondeigenaren.  De Daarlese motorfreaks hebben het grasbaan racen opnieuw in Overijssel weten te introduceren.

In 1995  kwam het eerste DTC clubblad uit met de naam: DTC on the road. Het Press center bestond uit: Marjan Bosch, Karin Poorterman en Arrianne Grefelman. De eerste jaren werden alle stukjes met de typmachine geschreven en werden de bladen met veel plak en knip werk in elkaar gezet. Om vervolgens handmatig de blaadjes één voor één onder de kopieer machine te leggen en het geheel in elkaar te nieten. Wat  de dames veel  gezellige uurtjes koste. En de club nu nog steeds veel leesplezier bezorgt, maar inmiddels met een nieuw Press Center: Herman & Inge Boerkamp, Ronald Prins en Bianca Leijrik.

Na verloop van tijd groeide de club door aanwas van veel motor rijdende jongeren. De club bestaat momenteel uit zo’n 60 rijdende leden en 10 steunleden. De leeftijd ligt tussen de 23 en 50 jaar. Inmiddels hebben een groot aantal leden een zeer ruime motorervaring en wordt hieraan  jaarlijks ook gewerkt door het volgen van rijvaardigheid opleidingen en circuit trainingen. Onze activiteiten bestaan verder uit het rijden van toertochten , TT Assen, VRO opleidingen, Motor RAI, Tipdag op wielen, Pinksterweekend Terschelling, clubweekend Hemelvaart, Zeskamp Koninginnedag , escortes rijden, dobbelrit en het bezoeken van treffens, met als hoogtepunt ons eigen DTC Veldtreffen.

Kortom; DTC is een actieve en gezellige club waar kameraadschap en gezelligheid de boventoon voert. Iedereen is bij ons welkom, jong of oud, het maakt niet uit wat je rijdt, als je maar rijdt.

We groeten jullie!