Zoals altijd is het laatste weekend van augustus gereserveerd voor het DTC motortreffen. Dus ook voor 2018… En dit jaar is het helemoal kats onmeunig biezunder, want DTC is 25 joar!  Van 24-26 augustus wordt dit natuurlijk goed gevierd. Met maar liefst drie bands, onze eigen DJ Harry en nog vulle meer..